Blog

Blog

VRIJDAGMIDDAG: TIJD VOOR ZIN!

Alles wat we ervaren, ervaren we via ons lichaam: ‘aan den lijve’. We hébben niet alleen een lichaam – ons meest kostbare instrument. We zíjn ook ons lichaam – een bezield lichaam. Verliefdheid geeft ons vlinders in de buik, gemis voelen we in ons hart, we ‘voelen een grens aan’, hebben behoefte aan een knuffel (de zogenaamde ‘huidcontact’).

Gisteren was het de dag van de zorg. Dé plek waarbij het belang van het lichaam voor cliënten extra duidelijk wordt. Iemand met kanker die vroeger van alles met haar lichaam kon, kinderen heeft gebaart en nu het vertrouwen in haar eigen lichaam kwijt is. Iemand die lichamelijk misbruik heeft meegemaakt en hierdoor moeite heeft met lichamelijk contact met haar man.

Bij technische zorg is de zorgverlener bezig met of de taak goed en volledig wordt uitgevoerd. Bij belichaamde zorg treed de zorgverlener in verbinding met de ander en heeft aandacht voor wat zijn of haar handelen met de ander doet.

‘Zin is een belichaamde ervaring. Je voelt en ervaart het in je lijf’ (Martin Buber, filosoof). Zingeving ervaar je lichamelijk. ‘Je wordt overvallen door een gevoel van geestelijke ontspanning of lichamelijke verbondenheid met de jezelf/de ander/de omgeving’, zoals ex-medestudent Niki van Houten dit zo mooi in haar masterscriptie omschrijft.

Hoe beleef jij het leven en doe jij jouw taken? Als een afvinklijstje, op de automatische piloot, met je hoofd ergens anders? Of met aandacht van wat er in het hier en nu te ervaren en op te merken is?

Ik wens iedereen een zinvol weekend toe!

Warme groet,

Elise van Schaik
Zingevingscoach | Geestelijk verzorger | Trainer  bij Tijd voor Zin!