Tijd voor Zin! Coaching | Geestelijke verzorging | Training | Ritueelbegeleiding

Over Elise

Op deze pagina vertel ik meer over mezelf. Naast een flinke dosis theoretische kennis, ben ik ervaringsdeskundig op het gebied van zingevingsvragen. Door moeilijke jeugdervaringen en een forse burn-out, weet ik hoe prangend zingevingsvragen kunnen zijn. Wat geeft mij stevigheid, inspiratie en voldoening in het leven, wanneer uitdagingen om de hoek komen kijken? Het bracht mij bij de studie tot geestelijk verzorger en coach aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht). Hier deed ik zes jaar lang theoretische kennis en praktijkervaring op over de betekenis van zingeving, vanuit verschillende disciplines benaderd. Zingeving is een ontzettend belangrijk, boeiend maar relatief wollig begrip.

Zingeving betekent globaal: wat geeft jou zin in het leven, wat is daar voor nodig? Dit verschilt sterk per persoon en per situatie. Tijdens een traject gaan wij dit gezamenlijk onderzoeken en zet ik op creatieve wijze methodieken in om tot de kern van jouw waarden te komen. De eerste stap is jezelf (opnieuw) leren kennen en waarderen. Pas dan kom je tot een goed inzicht in jouw drijfveren.

Maar terug naar mij, want daar gaat deze pagina over. Na mijn masterscriptie heb ik een wetenschappelijke publicatie geschreven over zingeving op de zorgboerderij. Ik kreeg een boeiende baan bij Rijkswaterstaat als begeleider van medewerkers met een arbeidsbeperking. Dankbaar werk, waar ik een kwetsbare groep mensen ondersteunde om prettig te kunnen werken. Later maakte ik de overstap naar mijn vakgebied als geestelijk verzorger bij woonzorginstelling Vitalis. Hier ondersteunde ik bewoners, naasten en medewerkers in prettig wonen en werken, bij palliatieve fase en ethische kwesties. Inmiddels heb ik de volledige overstap gemaakt naar het ondernemerschap. Ik begeleid individuele trajecten in mijn praktijk of bij mensen thuis, verzorg gespreksgroepen en geef scholing.

Wees welkom!

Want ik geloof in jou en help je graag te gaan geloven in jezelf!

Warme groet,

Zingevingscoach | Geestelijk verzorger | Trainer

 

Trouw, werkelijk trouw zijn aan jezelf en aan de waarden, die je hoogschat.

 

– Etty Hillesum (schrijfster, 1914-1943)

 

 

Aangesloten bij
2021-heden  |  Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBvR)
2020-heden  |  Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)

Registernummer 410453

2019-heden  |  Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ)                                                                                              
2018-2021|  Nederlandse Organisatie voor Beroepscoaches (NOBCO)
2018-heden  |  Bevoegd Algemeen Geestelijk Verzorger, Raad voor Institutioneel Niet-Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV)

 

Werkervaring
 

2020-heden  |  Geestelijk verzorger in de 1e lijn, Centrum voor Levensvragen (Oost-Brabant, Noord-Limburg)

 

2018-heden Eigenaar Tijd voor Zin!


2019-2021 | Geestelijk verzorger, Vitalis WoonZorg Groep                                                                                                                                     

2018-2019  |  Intern begeleider en regiocoördinator, Rijkswaterstaat 

2016  |  Stagiair Humanistische geestelijke verzorging bij HilverZorg
Home

2016  |  Stagiair Humanistische geestelijke verzorging bij Deventer Ziekenhuis

 

Publicaties
Maart 2019  |  De zorgboerderij als zingevende gemeenschap. Een casestudy met de zingevingsaspecten van
Christa Anbeek.
In samenwerking met prof. Arjan Braam en prof. Christa Anbeek
(Geïnteresseerd? Klik op de cover hiernaast)

 

Opleiding
2018 – 2019 | TC Academy, Post HBO tot Professioneel Trainer             

Specialisatie: teamcoaching                                                               

TC Academy
2011 – 2017 | Universiteit voor Humanistiek, MA         

Keuzerichting: geestelijke verzorging en coaching        

Thesis: ‘Zingeving op de zorgboerderij‘   (Geïnteresseerd? Klik op de cover hiernaast) 

    Aanvullende vakken:

  • Coachingspsychologie                                                                                                                                
  • Coachingsvaardigheden
  • Werken met nieuwe rituelen
  • Moreel beraad
  • Mediation