Blog

Blog

Vrijdagmiddag: tijd voor zin!

Deze blog ga ik in op wat zingeving is. Kijk eens naar de hashtags onderaan deze blog. Dat zijn er nogal wat. Dit zijn hashtags die in mijn visie verband houden met zingeving. En ik kan zo nóg meer termen bedenken. Je ziet: zingeving is een breed begrip. Omdat zingeving zo belangrijk voor ons is, zie ik het als mijn missie om het toegankelijk en toepasbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. Ik wil aandacht vragen voor zingeving! Juist nu er zoveel speelt in de maatschappij.

Om zingeving grijpbaarder te maken, helpt het om te bekijken waar het uit bestaat. Ik heb de zingevingsaspecten van sociaalpsycholoog Baumeister en professor Derkx doorontwikkeld tot 6 onderdelen van zingeving. Zie het als belangrijke menselijke (kern)waarden of behoeften:
1. Doel : Richt jij jouw dagelijkse activiteiten op doelen die jij het waard vindt om mee bezig te zijn?
2. Eigenwaarde : Ervaar jij dat je van waarde bent? Dat je leven betekenis heeft? En word je hierin erkend door anderen?
3. Grip : Heb jij grip op jezelf en op gebeurtenissen in jouw leven? Kun je eigen keuzes maken en heb je iets te zeggen over hoe je leven verloopt? Leef je in veiligheid en vrijheid? Ervaar je balans en weerbaarheid bij uitdagingen?
4. Verbinding : Voel jij je verbonden met – en neem je deel aan – iets, iemand of een groep?
5. Ontplooiing : Rek jij jouw grenzen op en ontwikkel jij jezelf?
6. Geloof : Heb jij een spirituele of levensbeschouwelijke overtuiging? Laat jij jouw leven en handelen hierdoor inspireren?

Welke zingevingsaspecten iemand belangrijk vindt verschilt sterk per persoon, situatie, levensgebied of cultuur. Maar ook dingen als klimaat en media hebben invloed op zingeving. Zingeving is een behoefte, een ervaring, een vermogen dat we hebben en ontwikkelen en een (blijvend) proces. Zo intrigerend is het!

Terug naar jou.
Hoe sta je stil bij zingeving? Je kunt dit op een vrije manier doen, zoals door middel van reflectie of meditatie op hoe je erbij zit. Ik heb jullie in de vorige blogs hierin meegenomen. Maar het kan ook op een gestructureerde manier.
Vaak start ik een coachtraject met het in kaart brengen van de zingeving van een klant. Per aspect bepalen we hoe het ervoor staat, we verbinden er een cijfer aan en zetten het in een diagram met de 9 levensgebieden. Wanneer je de cijfers met elkaar verbindt, krijg je een mooi visueel beeld van de zingevingssituatie van de persoon op dat moment.
Als de klant dit schema op een later moment weer maakt, kan het zijn dat het beeld is veranderd. Daarom vraag ik de klant om er de drie grootste thema’s of bezigheden bij te zetten die in het leven van die persoon op dat moment spelen. Zo krijgt de persoon bij het maken van nieuwe cirkels een steeds beter beeld hoe de eigen zingeving en leefsituatie elkaar beïnvloeden, welke invloed een bepaalde levensinvulling op de eigen zingeving heeft en wat de persoon hier in wil/kan veranderen.

Het zingevingsaspect ‘Grip’ is een belangrijke behoefte. De huidige maatschappelijke uitdagingen maken het leven kwetsbaar, waardoor grip op je gevoel, gedachten en leven nog belangrijker wordt. Daarom geef ik op 29 maart om 19.00 uur een gratis training over dit onderwerp op ons landgoed Seldenryck. Er zijn nog plekken vrij, dus meld je aan via info@tijdvoorzin.nl !

Ik wens iedereen een zin- en zonovergoten weekend!

Warme groet,
Elise van Schaik
Specialist in zingeving
Coach | Geestelijk verzorger | Trainer | Ritueelbegeleider bij Tijd voor Zin!

#tijdvoorzin #zin #zingeving #levensvragen #reflectie #bezinning #mindset #persoonlijkleiderschap #persoonlijkegroei #persoonlijkeontwikkeling #ontwikkelen #filosoferen #zelfreflectie #zelfvertrouwen #zelfontplooiing #zelfkennis #groei #bewust #bewustwording #betekenis #authentiek #aandacht #balans #eigenregie #geluk #genieten #gedragsverandering #gezond #gezondheid #inspirerend #inspiratie #identiteit #inzicht #leven #levenlangontwikkelen #passie #spiritualiteit #transformatie #toekomst #missie #visie #veerkracht #waarde