Tijd voor Zin! Coaching | Geestelijke verzorging | Training | Ritueelbegeleiding

Waarom Tijd voor Zin?

 

Flexibele tijden & GEEN WACHTLIJSTEN! 
Professioneel betrokken & integer
Erkend door het kwaliteitsregister
Persoonlijke aandacht
Inlevingsvermogen
Ervaringsdeskundig
Comfort, groen & rust